Translate

dimarts, 4 de març del 2014

El Concepte de Kendo

Tant pels nouvinguts com pels veterans, us serà d’interès aquest text per millor conèixer el sentit de la nostra pràctica tal com l’entenen i el potencien els creadors i reguladors del kendo. Hi ha diverses versions parcials i incomplertes de la definició del 1972 per webs i blogs i no hem vist difosa la versió ampliada del 2006.

Aquesta traducció està feta basant-nos en la versió a l’anglès de la definició oficial AJKF (All Japan Kendo Federation)

Segur que us serà de molta utilitat conèixer conceptes i objectius així com tenir en consideració que va fer falta una ampliació, suposem que perquè tot i que la frase del concepte ho conte tot, no quedaven prou explícits en la interpretació i pràctica quotidianes del kendo arreu.


Concepte de kendō
El concepte de kendō es disciplinar el caràcter humà mitjançant l’aplicació dels principis de la katana (espasa).
Objectiu de la pràctica de kendō
L’objectiu de la pràctica de kendō és:
Modelar la ment i el cos,
Cultivar un esperit vigorós,
I mitjançant un entrenament correcte i disciplinat,
Esforçar-se per millorar en l’art del kendō,
Apreciar l’honor i la cortesia humana,
Relacionar-se amb els altres amb sinceritat,
I cercar sempre el desenvolupament d’un mateix.
D’aquesta manera un podrà:
Estimar el seu país i la seva societat,
Contribuir al desenvolupament de la cultura
I promoure la pau i la prosperitat entre tots els pobles.
La preparació mental de la instrucció de kendō (significat del shinai)
Per transmetre i desenvolupar correctament el kendō, cal esforçar-se per ensenyar la forma correcta d’utilitzar el shinai de conformitat amb els principis de l'espasa.
Reihō (etiqueta)
A l’hora d'instruir, cal fer èmfasi en l’etiqueta per fomentar el respecte dels companys i nodrir les persones amb un caràcter digne i humà.
Kendō per a tota la vida
Mentre es proporciona la instrucció, cal encoratjar els estudiants perquè tinguin la màxima cura en les qüestions relacionades amb la seguretat i la salut i perquè es dediquin al desenvolupament del seu caràcter al llarg de la seva vida.

Cronologia i aclariments de la definició i ampliació.
Els practicants de kendō utilitzen un shinai que representa una espasa i porten un bogu (o kendō-gu), que permet l’intercanvi desbocat de tècniques. A causa d’això, pot haver-hi una tendència a executar a l’atzar un nombre elevat d’atacs sense parar atenció als principis subjacents de la katana. Aquesta inclinació es considera contrària als principis del veritable kendō i nega el seu potencial com a manera de desenvolupament personal.
Per contrarestar aquest tendència negativa, en desembre de 1971 la AJKF va establir un comitè per formular un concepte-guia oficial que garantís el seu desenvolupament continu de forma acceptable en el futur. El comitè va debatre els valors educatius del kendō i el contingut que caldria incloure en el concepte oficial. L’objectiu era mantenir el text tan concís i clar com fos possible; a més, s’inclouria una explicació més detallada del paper del kendō en un apèndix titulat "L’objectiu de la pràctica de kendō". El "Concepte de kendō" ofereix una guia de com ha de ser el kendō. S’esperava que els professors i els practicants de kendō farien cas dels ideals prescrits i garantirien que el kendō mantindria els seus principis fonamentals com a manera de desenvolupament personal. El "concepte" i l’"objectiu" van ser aprovats oficialment en la reunió de la junta directiva de la AJKF en març de 1972.
Més recentment, concretament en 2004, la AJKF va organitzar un grup de treball per tenir en compte els principis rectors per a instructors de kendō com una extensió del "concepte" i de l’"objectiu". En abril de 2006 es va finalitzar l’esborrany final de la "Preparació mental de la instrucció de kendō".

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada